پنجمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی

Fifth National Conference on Interdisciplinary Studies, Religious and Theological Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی

پنجمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای، علوم دینی و حوزوی