پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی، آبان ماه ۱۳۹۴

پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی

Process,Oil,Gas,Refining and Petrochemical Engineering

پوستر پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی

پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۴ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی