چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند، خرداد ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند

پوستر چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند

چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند