دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی، خرداد ماه ۱۳۹۳

دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی

The second scientific conference on refining process engineering and petrochemicals

پوستر دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی

دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی