نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

The First Conference on Process Engineering in Oil, Gas and Energy

پوستر نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی