هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، آبان ماه ۱۳۹۳

هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

8th National Geological Conference of Payame Noor University

پوستر هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور واحد اراک،دانشگاه پيام نور اراك در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور