ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی، اسفند ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

6th National Conference on Humanities and Psychology Studies

پوستر ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی