پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی، اسفند ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

5th National Conference on Humanities and Psychology Studies

پوستر پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی