سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

The 3 rd International Conference of the Humanities and Psychology Studies

پوستر سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
اخلاق اسلامی و مردم شناسی  
حسابداری و علوم اقتصادی
علوم اجتماعی و  فرهنگی
الهیات و معارف اسلامی 
پژوهش علوم اجتماعی 
تعلیم و تربیت اسلامی 
مطالعات علوم سیاسی 
 فلسفه تعلیم و تربیت 
تاریخ و تمدن اسلامی 
زبان و ادبیات فارسی
مطالعات فقه و حقوق 
علوم مدیریت

توانمند سازی جامعه در حوزه روانشناسی:
تحقیقات و تکنولوژی آموزشی 
روانشناسی خانواده و ازدواج 
روانشناسی شخصیت 
روانشناسی سلامت  
مشاوره و راهنمایی
روانشناسی صنعتی
روانشناسی تربیتی 
روانشناسی عمومی
برنامه ریزی درسی  
آموزش الکترونیک 
روانشناسی بالینی 
آموزش و پرورش