سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

The 3 rd International Conference of the Humanities and Psychology Studies

پوستر سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی