چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی، اسفند ماه 98

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

Fourth National Conference on Community Empowerment in the Humanities and Psychology Studies

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا درتهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی مراجعه فرمایید.


 محورهای همایش

1 ) توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
1-1) اخلاق اسلامی و مردم شناسی
2-1) حسابداری و علوم اقتصادی
3-1) علوم اجتماعی و  فرهنگی
4-1) الهیات و معارف اسلامی
5-1) پژوهش علوم اجتماعی
6-1) تعلیم و تربیت اسلامی
7-1) مطالعات علوم سیاسی
8-1)  فلسفه تعلیم و تربیت
9-1) تاریخ و تمدن اسلامی
10-1) زبان و ادبیات فارسی
11-1) مطالعات فقه و حقوق
12-1) علوم مدیریت
2) توانمند سازی جامعه در حوزه روانشناسی:
1-2) تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
2-2) روانشناسی خانواده و ازدواج
3-2) روانشناسی شخصیت
4-2) روانشناسی سلامت
5-2) مشاوره و راهنمایی
6-2) روانشناسی صنعتی
7-2) روانشناسی تربیتی
8-2) روانشناسی عمومی
9-2) برنامه ریزی درسی
10-2) آموزش الکترونیک
11-2) روانشناسی بالینی
12-2) آموزش و پرورش
 مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی