بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

27th Iranian Congress of Iranian Orthopedic Surgeons

پوستر بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایرانانجمن جراحان ارتوپدي ايران در شهر تهران برگزار گردید.