بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مهر ماه 97

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

26th Iranian Annual Congress of Orthopedic Surgeons

پوستر بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران