دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مهر ماه 93

دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

Second Annual Iranian Congress of Orthopedic Surgeons

پوستر دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران در شهر رامسر برگزار گردید.