هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل، خرداد ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل

The 7th International Conference of Offshore Industries

هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل