ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل

6th International Offshore Industries Conference

پوستر ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل

ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل