پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل

5th International Offshore Industries Conference

پوستر پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل

پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل