چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل

4th International Offshore Industries Conference

چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل