چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی، آذر ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی

4th Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference|OGPC|

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی

چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه خلیج فارس، در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی