سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس، دی ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

Third Persian Gulf Oil, Gas and Petrochemical Conference

پوستر سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه خلیج فارس،دانشگاه خليج فارس در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس