اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

The first biennial conference on Persian Gulf oil, gas and petrochemicals

پوستر اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه خلیج فارس،انجمن مهندسی شیمی ایراندانشگاه خليج فارس و انجمن مهندسي شيمي ايران در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس