دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، آبان ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

2nd Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference (OGPC 2018)

پوستر دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه خلیج فارس،دانشگاه خليج فارس در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی