چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، آذر ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

4th Iranian Water and Wastewater Science and Engineering Congress

پوستر چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه قم،انجمن آب و فاضلاب ایرانشرکت آب و فاضلاب استان قم در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.