کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

1st Congress of Iranian Water and Wastewater Science and Engineering

پوستر کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تهران،انجمن آب و فاضلاب ایرانانجمن آب و فاضلاب ايران ( وابسته به كميسيون انجمن هاي علمي ايران)-دانشگاه تهران - شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران