دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

Second Congress of Iranian Water and Wastewater Science and Engineering

پوستر دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن آب و فاضلاب ایرانانجمن آب و فاضلاب ايران-دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران