سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، آذر ماه ۱۳۹۹

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

Third Congress of Iranian Water and Wastewater Science and Engineering

پوستر سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شیراز،انجمن آب و فاضلاب ایران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران