چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، دی ماه ۱۳۸۹

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

04th Value Engineering Conference

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۹ توسط ،انجمن مهندسی ارزش ایرانانجمن مهندسي ارزش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش