اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، دی ماه ۱۳۸۰

اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

1st Value Engineering Conference

اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در تاریخ ۲ دی ۱۳۸۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش