دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، آذر ماه ۱۳۸۴

دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

2nd Value Engineering Conference

دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعتمهندسي صنايع در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش