سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، آذر ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

3rd Value Engineering Conference

سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۷ توسط ،انجمن مهندسی ارزش ایرانانجمن مهندسي ارزش ايراندانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش