دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

2nd Value Engineering Conference

دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ تا ۳ آذر ۱۳۸۴ توسط دانشگاه علم و صنعت و مهندسی صنایع در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش