چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اسفند ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

4th International Conference on the New Technologies in the Oil, Gas and Petrochemical Industries

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تهران،انجمن مهندسی گاز ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی