سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

3nd International Conference on the New Technologies in the Oil, Gas and Petrochemical Industries

پوستر سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مهندسی گاز ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی