دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اسفند ماه 99

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2nd International Conference on: New Technologies in Oil, Gas and Petrochemical Industries

پوستر دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط انجمن مهندسی گاز ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

Main Topics:
 

 • Smart water in the fractured limestone oil reservoirs - EOR
 • Optimal well placement in the thin and compartmentalized oil layers
 • Joint optimization of oil well placement and control
 • Viscosity reduction of the heavy oil 
 • Innovations in maximizing areal sweep efficiency in oil reservoirs
 • Advances in regional geology (Sedimentology, sequence/seismic stratigraphy and structural modelling)
 • Advances in monitoring and testing technologies 
 • Geosciences, innovations and developments in data processing and interpretations
 • Recovery of drop downs from condensate banking in the gas - condensate reservoirs  
 • Gas wetting the reservoir rocks in the gas- condensate reservoirs
 • Advances in the economy of LNG production and transportation
 • Innovations in the sour gas two phase flow management
 • Innovations in the design, material selection and optimum pressure profile to maximize the economy and safety of the new main gas transmission systems
 • Inline C2 plus extraction units on the main gas trunk lines
 • Innovations in gas distribution networks using smart robots improving network safety and profitability
 • Improve gas distribution networks with innovative pipeline monitoring and repair
 • Innovations in methane emission cuts in oil and gas sector
 • Methane conversion to olefins, aromatics and other organic chemicals
 • Methanol to light olefins
 • Bioplastics, plastic composites/ nanocomposites, plastic electronics, smart and reactive polymer and the self-healing polymers
 • Innovations in coating materials