دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2nd International Conference on: New Technologies in Oil, Gas and Petrochemical Industries

پوستر دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مهندسی گاز ایرانانجمن مهندسي گاز ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی