کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

International Conference on New Technologies in Oil, Gas and Petrochemical Industries

پوستر کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مهندسی گاز ایرانانجمن مهندسي گاز ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی