چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی، اسفند ماه ۱۳۸۷

چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

04th National Symposium of Heat Treatment

چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلس در شهر مبارکه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی