سومین همایش ملی عملیات حرارتی، اسفند ماه ۱۳۸۶

سومین همایش ملی عملیات حرارتی

03rd National Symposium of Heat Treatment

سومین همایش ملی عملیات حرارتی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلس در شهر مبارکه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی عملیات حرارتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی عملیات حرارتی