دومین همایش ملی عملیات حرارتی، اسفند ماه ۱۳۸۵

دومین همایش ملی عملیات حرارتی

02nd National Symposium of Heat Treatment

دومین همایش ملی عملیات حرارتی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلس در شهر مبارکه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی عملیات حرارتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی عملیات حرارتی