اولین همایش ملی عملیات حرارتی، اسفند ماه ۱۳۸۴

اولین همایش ملی عملیات حرارتی

01st National Symposium of Heat Treatment

اولین همایش ملی عملیات حرارتی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۴ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلس در شهر مبارکه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی عملیات حرارتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی عملیات حرارتی