پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، مرداد ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

The 5th International Conference on Agricultural Engineering Studies, Agriculture and Plant Breeding

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات