اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی، دی ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی

First National Conference on Natural Resources, Medicinal Plants and Traditional Medicine

پوستر اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی

اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی مراجعه فرمایید.