دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، تیر ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

2nd International Conference on Agricultural Engineering Studies, Agriculture and Plant Breeding

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات