سومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان، آبان ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان

Third National Conference on Psychopathological Studies and New Treatments

پوستر سومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان

سومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان