اولین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان

First National Conference on Psychopathological Studies and New Methods of Treatment

پوستر اولین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان

اولین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان مراجعه فرمایید.