دومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان

Second National Conference on Psychopathological Studies and New Treatments

پوستر دومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان

دومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان