دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران

Twelfth National Conference on Astronomy and Astrophysics of Iran

پوستر دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران

دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،انجمن نجوم ایراندانشگاه سيستان و بلوچستان - انجمن نجوم ايرانثقذر در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران