نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ماه 94

نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران

National Conference on Astronomy and Astrophysics of Iran

نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان - انجمن نجوم ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران