دومین همایش نجوم و اختر فیزیک، دی ماه ۱۳۸۸

دومین همایش نجوم و اختر فیزیک

دومین همایش نجوم و اختر فیزیک در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ توسط ،انجمن نجوم ایرانانجمن نجوم ايران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش نجوم و اختر فیزیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش نجوم و اختر فیزیک