دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ماه ۱۳۹۵

دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران

National Conference on Astronomy and Astrophysics of Ira

دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،انجمن نجوم ایراندانشگاه سيستان و بلوچستان - انجمن نجوم ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران