چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت، اسفند ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

The fourth international conference on nursing, midwifery and care

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.