دومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

The second international conference on nursing, midwifery and care

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

دومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت